14 03 2008

Kuran-ı Kerimden Ayetler

   img151/2900/y1peuta10zd0kxpov7gg9flfz7.gif KURAN-I KERİMDEN AYETLER

  

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah'a ve peygamberlerine iman ettikten sonra şüpheye düşmemişler ve mallarıyla,canlarıyla Allah yolunda mücahede etmişlerdir.İşte bunlar(imanlarında)sadık olanların tâ kendileridir.(el-hucurat sûresi say.no.518)

 

img390/1273/386784w7g4n2wnzdkw3tw4.gifimg390/1273/386784w7g4n2wnzdkw3tw4.gif

(Onlar )deveye bakmazlar mı,o nasıl yaratılmış?17-O göğe baksalar! Nasıl yükseltilmiş!18-O dağlara baksalar! Nasıl dikilmiş?19-O yere baksalar! Nasıl döşenmiş?20-Sen hemen ihtar et! Sen ancak bir öğütcünün21-Onların üzerine baskı yapacak (bir kimse)değilsin.(el-gâşiye sûresi say.n0.594)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-O Allah ki,yeryüzünü size döşek, gökyüzünü de bina yapmıştır.Gökten su indirerek onunla size rızk olmak üzere mahsüller meydana getirmiştir.O halde , bile bile Allah'a eşler koşmayın! (el-bakara sûresi say.n0.5)

img390/1273/386784w7g4n2wnzdkw3tw4.gifimg390/1273/386784w7g4n2wnzdkw3tw4.gif

-De ki: Şu göklerde ve yerdekiler kimin?(eğer cevap vermezlerse sen söyle),''Allah'ındır''de.O kendi üstüne rahmeti yazdı.Sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacaktır;bundan şüphe yoktur.Kendilerine yazık edenler var ya ! İşte onlar ,iman etmezler.(elbakar sûresi say.no.5) 

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

Ey insanlar!Rabbinizden korkun.çünkü kıyametin sarsıntısı çok büyük bir şeydir.1-Onu göreceğiniz gün,her emzikli (kadın)emzirdiğinden vazgeçecek ve her yüklü (kadın)çocuğunu düşürecek.İnsanları hep sarhoş (gibi)göreceksin,halbüki sarhoş değillerdir.Lâkin Allah'ın azabı çok şiddetlidir.(el-hac sûresi say.no.333)

 

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

Ama kıyamet geldiği vakit (ne olacak)!33-O gün kişi kardeşinden ,34-Anasından,babasından,35-Karısından ve çocuklarından kaçacak.36-O gün , onlardan herkesin başından aşar işi vardır.37-O gün yüzler vardır,parıldar,38-Güler sevinir!39-Yüzler de vardır , o gün üzerleri tozlanmıştır.40-Onları bir karanlık kaplar .41-İşte kâfirler ,fâcirler bunlardır.(abese sûresi say.no.587)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-(Benim tarafımdan kavmine)de ki:''Ey kendileri aleyhine israf eden kullarım!Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.Çünkü (tevbe edenlere)Allah bütün günahları bağışlar.Şüphesiz ki O , çok bağoşlayanın ,çok esirgeyenin tâ kendisidir.(ez-zümer sûresi say.no.465)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

-Onlar ki bir kötülük işledikleri veya kendilerine zulmettikleri vakit Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlamasını isterler.Günahları -Allah'dan başka kim bağışlayabilir?Hem ,yaptıkları günahta ısrar etmezler.(Âl -i imran sûresi .say.no.68)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-Her kim âhiret sevabını isterse ,onun sevabını artırırız .Ve her kim dünya menfaatını isterse ,ona da dünyalık veririz.Fakat âhirette ona hiç bir nasip yoktur.(eş-şûra .sûresi .say.no.486)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

-Hem Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölüm yoktur.O , va'desiyle yazılmış bir yazıdır.Kim dünya menfaatı isterse kendisine ondan veririz ve kim âhiret sevabını isterse ona da ondan veririz.Şükredenlere ise muhakkak mükâfat vereceğiz.(Âl-imran sûresi.say.no.69)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-Her şeyden çift çift yarattık,olur ki düşünürsünüz .(erkek dişi,yerle gök,güneşle ay,ove ile dağ,deniz ile kara,yazla kış,hayta ile ölüm,tatlı ile ekşi,aydınlıkla karanlık gibi....)  (ez-zâriyât sûresi .say.no.523)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

-Şüphesiz ki Allah ,tâneleri ve çekirdekleri yarandır.Ölüden diriyi çıkarır .Diriden ölüyü çıkaran sa O' dur(yumurtadan canlı tavuk,tavuktan yumurta çıkarır).İşte  size söylüyorum!Allah budur.O halde (imandan)nasıl çevriliyorsunuz?(el-en'âM Sûresi .say.no.141)

     img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-De ki :''Ey mülkün sahibi Allah'ım !Sen dilediğine mülkü veririsn ,dilediğinden de mülkü çeker alırsın,dilediğini, aziz edersin,dilediğinide zelil kılarsın.Hayır,yalnız senin elindedeir.Muhakkak sen her şeye kaadirsin '(Âl-i imrân .sûresi.say.no.54)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

Bilmez misin ki göklerle yerin mülkü Allah'ındır.Ve sizin için Allah'dan başak bir dost yardımcı yoktur.(el-bakara sûresi.say.no.18)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-Görmediler mi ki,Allah dilediğine rızkı hem genişletir,hemde daraltır.Şüphesiz bunda.iman edecek bir kavim için ibretler vardır.(er-rûm sûresi .say.no.409)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

-Siz insanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?165-Ve Rabbinizin ,sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıyor musunuz?Doğrusu siz tecavüzkâr bir kavimsiniz.(eş-şuarâ .sûresi .say.no.375)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-Lût'a (peygamberlik verdik).Hatırlaki kavmine ,''siz gözünüz göre göre hâlâ o fuhşu(livata)yapacak mısınız?54-Siz kadınları bırakıp şehvetle mutlaka erkeklere mi gideceksizniz*Doğrusu siz, ne yaptığını bilmez bir kavimsiniz''dedi.(en-nemi sûresi .say.no.382)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

-Kendilerine Tevrât yükletilen ,sonra da onu taşımayan 8onunla amel etmeyen)kimselerin hali ,ciltlerle kitap taşıyan eşeğin hali gibidir.Allah'ın âyetlerini yalanlayan kavmin hali, ne çirkindir!..Allah ,zalim kavme hidâyet etmez.(el-cumua sûresi .say.no.554)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-Biz küfredenlerin kalplerine korku düşüreceğiz.Şu sebeple ki :Onlar ,Allah'ın hiçbir burhan indirmediği şeyleri ona ortak koştular.Onların varacağı yer cehennemdir.O zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.(Âl-imran sûresi .say.no.70)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

Nasıl küfredebilirsiniz ki ,size Allah'ın âyetleri okunmakta ve içinizde Resûlu bulunmaktadır! Kim Allah'ın dinine sımsıkı tutunursa ,o, muhakkak doğru yola ulaştırılır.(Âl-imran sûresi.say.no.64)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-Onlar öyle öyle kimselerdir ki ,halk kendilerine ,''Düşmanlarınız size karşı ordu topladı.Onlardan korkun!''dedi de bu,onların imanlarını artırdı ve,''Allah bize yeter ,hem o ne güzel vekildir''dediler.(Âl-imran sûresi.say.no.73)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

-Eğer Allah size yardım ederse ,size galip gelecek yoktur.Fakat sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir?Müminler yalnız Allah'a tevekkül etmelidirler.(Âl-imran sûresi .say.no.72)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-Çünkü Rabbin ,dilediğine rızkıgenişletir,dilediğine daraltır.Şüphesiz O,kulların hallerinden haberdardır;her şeyi görendir.30-Bir de fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.Onlara da ,size de rızkı biz veririz.Muhakkak onları öldürmek ,çok büyük bir günahtır.(el-isrâ sûresi.say.no.286)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif         -De ki .Ben size bundan daha hayırlısını haber vereyimmi ?''Müttakîler için Rableri katında ağaçları altında ırmaklar akan cennetler vardır.Onlar orada ebedî kâlacaklardır.Yine orada temiz pâk zevcelerle Allah'tan bir rıza vardır.Allah kullarını hakkıyle görücüdür.(Âl-imrâN Sûresi.say.no.52)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-Kendilerine tarafımızdan en güzel (saadet)mukadder olanlar var ya!İşte onlar ,cehennemden uzak kılınacaklardır.101-Onlar cehennemin hışıltısını bile işitmeyecekler,canlarının istediği şeyler içinde ebedî kalacaklardır.102-En büyük korku (kulun cehenneme atılma emri),bunların etmeyecek ve kendilerini melekler karşılayarak ;''İşte bu,size(dünyada)va'd olunduğunuz mutlu gününüzdür.''diyeceklerdir.(el-enbiyâ sûresi .say.no.331)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

Hiç bir şey hakkında da sakın;''Ben bunu yarın yaparım''deme.23-Ancak sözünü Allah'ın dilemesine bağlayarak''İnşaallah''de.Unuttuğun vakit Allah'ı an ve''Umulur ki Rabbim ,beni bundan daha yakın bir zamanda dosdoğru bir muvaffakiyete ulaştırır''de.(el-kehf sûresi .say.no.297)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

Ey iman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız vkit,iyice açıklık kazanmasını bekleyin,size islâm selamı veren kimseye -dünya hayatının geçici menfaatına göz göz dikerek-''sen mü'min değilsin!''demeyin.Allah katında çok ganimetler vardır.Önce siz de öyleydiniz.Allah size kerem buyurdu.(durumun)açıklığakavuşmasını bekleyiniz.(iyi anlayın,dinleyiniz).Muhakkak kiAllah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.(en-nisâ sûresi.say.no.94)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

-Ey iman edenler !Hiç bir kavim ,diğer bir kavimle alay etmesin.Olur ki alay edilenler kendilerinden daha hayırlıdırlar.Bir takım kadınlarda diğer kadınlarla alay etmesinler .Olur ki alay edilenler,kendilerinden daha hayırlı bulunurlar .Hem birbirinizi ayıplamayın.Ve kötü lâkaplarla atışmayın.İmandan sonra fâsıklıkla adlanmak ne kötü bir isimdir!Kim de tevbe etmezse ,işte onler zalimlerin tâ kendileridir.

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-Başınıza her ne belâ gelirse ,hep kendi ellerinizin kazandığı(günahlar)yüzündendir.Böyle iken  (Allah)bir çoğunu da bağışlar.(eş-şûra sûresi.say.no.487)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

-Mahlûkatı ilkin yaratan sonra,tekrar diriltecek de olan O'dur .Bu O'na daha kolaydır.Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur.O,güçlü ve hikmet sahibidir.(er-rûm sûresi.say.no.408)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

-O takvâ sahipleri ki,bollukta ve darlıkta sadaka verirler ,öfkelerini yenerler;insanların kusurlarını bağışlarlar.Allah da iyilik edenleri sever.(Âl-i imran sûresi.say.no.68)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

-Onlar ki,''Ey Rabbimiz!Biz gerçekten inandık,sen de bizim günahlarımızı af buyur.Ve bizi cehennem azabından koru!''derler.16-O,sabredenleri ve sadakat gösterenleri,O ,divan duranları,O,infak edenleri ve O, seher vakti istiğfar edenleri....(hep görür.(Âl-i imran sûresi.say.no.53)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

Hele o tevbe edenler,ibadet edenler ,hamd edenler,oruç tutanlar....o rükûa varanlar,secdeye kapananlar,iyiliği emir,kötülüğü yasak edenler ve Allah'ın hududunu muhafaza edenler(yok mu).Sen (böyle olan)mü'minlere(cennet)müjdele.(et-tevbe sûresi.say.no.206)

img127/773/bl62cn8ak1.gifimg127/773/bl62cn8ak1.gif

-Ey Rabbimiz !Bizi yalnız sana boyun eğen Müslümanlar yap!Ve soyumuzdan yalnız sana boyun eğen bir ümmet yarat!Bizlere ibadet yerlerimizi göster,tevbemizi kabul buyur.Çünkü tevbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin!(el-bakara.sûresi.say.no.21)

img213/2108/1allahvo6.gifimg213/2108/1allahvo6.gif

                 img127/773/bl62cn8ak1.gif img127/773/bl62cn8ak1.gif      

3969
0
0
Yorum Yaz